15.02.2018 - Perşembe

14:30 - 14:45

14:45 - 15:30

AÇILIŞ

Dr. Bülent KARABULUT / Dr. İbrahim PETEKKAYA

CRISPR ONKOLOJİ ALANINDA YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI MI?

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa ÖZDOĞAN

Konuşmacı: Muharrem Okan ÇAKIR

15:30 - 16:00

KAHVE ARASI

SALON - A

16:00 - 16:20

16:20 - 16:40

16:40 - 17:00

17:00 - 17:20

 

17:20 - 17:40

17:40 - 18:00

18:00 - 18:20

TIBBİ ONKOLOGLAR İÇİN GÖRÜNTÜLEME KURSU

Dr. Mustafa ÖZDOĞAN

OTURUM - I

Kanserde multidisipliner yaklaşım neden önemli?

Dr. Mustafa ÖZDOĞAN

Ne zaman hangi görüntüleme?

Dr. Figen DEMİRKAZIK

Evrelemede yaklaşımlar, neyi bilmek gerekli? nerede hata yapılıyor?

Dr. Funda OBUZ

Yanıt kriterleri: karmaşa mı yol yol gösterici mi?

Dr. Akın YILDIZ

OTURUM II

Kanser görüntüleme nereye gidiyor, gelecekte neyi görüntüleyebileceğiz?

Dr. Recep SAVAŞ

Moleküler görüntüleme ne vaad ediyor?

Dr. Meltem ÇAĞLAR

Olgu örnekleri ile interaktif tartışma: Evreleme, biyopsi yönlendirme, yanıltıcı bulgular, kanser dışı önemli bulgular, kansere eşlik eden önemli bulgular, toksisite, yanıt değerlendirme.

Dr. Meltem Çağlar / Dr. Mustafa ÖZDOĞAN /
Dr. Funda OBUZ / Dr. Recep SAVAŞ /
Dr. Figen DEMİRKAZIK / Dr. Akın YILDIZ

SALON - B

GENÇ ONKOLOGLARLA GÜNCEL KONULAR (UZMANINA DANIŞ ÖZEL OTURUMU)

Dr.Sinan YAVUZ / Dr. Feyyaz ÖZDEMİR

 

Kime kemoterapi vermeyelim, kemoterapi nerede durulmalı

Dr. Turgut KAÇAN / Dr. Dilek ERDEM / Dr. Ali Murat SEDEF / Dr. Muhammet Bekir HACIOĞLU / Dr. Yusuf KARAKAŞ

 

GENÇ ONKOLOGLARLA GÜNCEL KONULAR (UZMANINA DANIŞ ÖZEL OTURUMU)

Dr. Bülent ORHAN / Dr. Oktay TARHAN

 

PALYATİF BAKIM

Dr. Bülent YILDIZ / Dr. Semiha URVAY / Dr. Özlem ÖZKUL / Dr. Fatih KARATAŞ / Dr. Veli SUNAR /
Dr. Alper CAN

 

GENÇ ONKOLOGLARLA GÜNCEL KONULAR (UZMANINA DANIŞ ÖZEL OTURUMU)

 

TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİYE YAKLAŞIM

Dr. Mehmet ARTAÇ 

Dr. Serkan DEĞİRMENCİOĞLU

Dr. Burcu YAPAR
Dr. Mustafa CANHOROZ

Dr. Gürbüz GÖRÜMLÜ

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

18:45

AÇILIŞ KOKTEYLİ

 

 

 

20:00 - 20:20

20:20 - 20:40

20:40 - 21:00

21:00 - 21:20

LİTERATÜR ATÖLYESİ

Dr. Bülent KARABULUT / Dr. Darda BAYRAKTAR

 

Kervan yolda dizilebilir, araştırma plansız yapılmaz

Dr. Darda BAYRAKTAR

 

Tarafsız ve uygun yöntemlerle istatistik sanatı

Dr. Mehmet Mutlu AKINCI

 

Makaleyi nasıl yazalım? Sık yapılan hatalar

Dr. Soley BAYRAKTAR

 

Makalemizi hangi dergiye, nasıl gönderelim?

Dr. Deniz YÜCE

16.02.2018 - Cuma

08:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 09:45

09:45 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:40

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU -1-

Oturum Başkanları: Dr. Bülent KARABULUT, Dr. Murat DİNÇER

 

GENİTOÜRİNER SİSTEM - JİNEKOLOJİK TÜMÖR OTURUMU

Dr. Fazıl AYDIN / Dr. Gamze GÖKOZ DOĞU

 

Jinekolojik tümörlerde hedefe yönelik tedaviler

Dr. Mükremin UYSAL


Metastatik Böbrek Tümörlerlerinde İmmünoterapi; Kime? Ne zaman? 

Dr. Mehmet KÜÇÜKÖNER


İleri Evre Mesane Kanserinde Progresyon Sonrası Tedavi Seçenekleri 

Dr. Yüksel ÜRÜN


Prostat Kanserinde Kemoterapi öncesi ve Sonrası Değişen Pratiğimiz

Dr. Ahmet DİRİCAN


TARTIŞMA

Dr. Gökçen DEMİRAY

10:40 - 11:00

KAHVE ARASI

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:50

11:50 - 12:20

OLGULARLA GENÇLER MENTORLARA SORUYOR

Dr. Ender KURT / Dr. Ali ARICAN / Dr. Mustafa ÖZGÜROĞLU / Dr. Mert BAŞARAN / Dr. Hasan Şenol COŞKUN

 

Renal Yetmezlikli Mesane Kanserli Hastada Tedavi Yaklaşımı

Dr. Yasemin KEMAL


Lokal İleri Böbrek Tümöründe Tedavi 

Dr. Arzu OĞUZ


TARTIŞMA

Dr. Tolga KÖŞECİ / Dr. İsmail BEYPINAR


Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde İmmüno-Onkoloji ve Nivolumab (UYDU SEMPOZYUMU - BMS)

Oturum Başkanı: Dr. Feyyaz ÖZDEMİR

Konuşmacı: Dr. Adem DELİGÖNÜL

12:20 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:20

KAHVE ARASI

15:20 -15:50

 

 

15:50 - 16:05

16:05 - 16:20

16:20 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 17:15

17:15 - 17:30

17:30 - 17:50

17:50 - 19:00

ALK+ Akciğer Kanserlerinde Alecensa Kullanımı (UYDU SEMPOZYUMU - ROCHE)

Oturum Başkanı: Dr. Hakan BOZCUK

Konuşmacı: Dr. Çağatay ARSLAN - Dr. Erdinç NAYIR

 

OLGULARLA GENÇLER MENTORLARA SORUYOR

Dr. Fulden YUMUK /  Dr. Hakan BOZCUK / Dr. Bülent KARABULUT

 

Neo-adjuvan tedaviye iyi yanıtlı N2 KHDAK tanılı genç hasta. Operasyon mu? Definitif Radyokemoterapi mi?

Dr. Ali Murat TATLI

 

EGFR ve T790M mutant metastatik KHDAK' de birinci basamak tedavi seçimi

Dr. Özlem Sönmez

 

TARTIŞMA

Dr. Evren FİDAN / Dr. Serkan DEĞİRMENCİOĞLU / Dr. Yaşar YILDIZ / Dr. Utku OFLAZOĞLU / Dr. Utku DÖNEM DİLLİ

 

Dr. İBRAHİM TÜRKER İMMÜNOTERAPİ OTURUMU

Dr. İsmail ÇELİK / Dr. İbrahim TEK

 

Kanserde Kür Vakti: İmmünoterapi

Dr. Taner SÜMBÜL

İmmünoterapi başlama ve kesme endikasyonları, Yan etki yönetimi nasıl olmalı

Dr. Serkan KESKİN

OLGULARLA GENÇLER MENTORLARA SORUYOR

Dr. Mustafa ÖZDOĞAN / Dr. Sinan YAVUZ

 

VAKA

Dr. İbrahim PETEKKAYA / Dr. Birol YILDIZ

 

TARTIŞMA

Dr. Erdem ÇUBUKÇU / Dr. Bermet JUNUSOVA 

 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU -2-

Oturum Başkanları: Dr. Arzu YAREN, Dr. Mustafa ÖZDOĞAN

17.02.2018 - Cumartesi

08:45 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 09:45

09:45 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:15

KAHVE ARASI

11:15 - 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

Ürotelyal Kanserlerin Tedavisinde Yeni Bir Seçenek: Vinflunin  (UYDU SEMPOZYUMU – PIERRE FABRE)

Oturum Başkanı: Dr. Özlem ER

Konuşmacı: Dr. Cemil BİLİR 

OLGULARLA GENÇLER MENTORLARA SORUYOR

Dr. Şuayib YALÇIN / Dr. Murat DİNÇER / Dr. Faruk AYKAN / Dr. Berksoy ŞAHİN / Dr. Halil KAVGACI

 

Kolon Vaka 1-Metastatik sağ kolon panRAS wild tip, anti VEGF tedavisi sonrası 2. basamak tedavi

Dr.Umut VAROL

 

Kolon Vaka 2-Senkron veya metakron metastasektomi sonrası tedavi seçenekleri

Dr. Ahmet Şiyar EKİNCİ

 

TARTIŞMA

Dr. Hilmi EGE / Dr. Nadire KÜÇÜKÖZTAŞ 

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:15

MEME KANSERİ OTURUMU

Dr. Nilüfer GÜLER / Dr. İdris YÜCEL

 

Meme kanserinde hangi grup fazladan tedavi riski altında, tedaviyi neye göre belirlemeliyiz.

Dr. Çiğdem Usul AFŞAR

 

Meme kanserinde neoadjuvan tedaviyi az mı kullanıyoruz, Hangi grupta ısrar etmeliyiz?

Dr. Cemil BİLİR

 

İleri evre Meme kanserinde; HR + hastalarda yenilikler

Dr. Berna BOZKURT DUMAN

 

İleri evre Meme kanserinde;Üçlü negatif tedavide yenilikler

Dr. Gamze GÖKOZ DOĞU

 

İleri evre Meme kanserinde; Her2 + hastalarda yenilikler

Dr. Soley BAYRAKTAR

 

TARTIŞMA

Dr. Zeynep ALLAHVERDİYEVA

15:15 - 15:40

KAHVE ARASI

OLGULARLA GENÇLER MENTORLARA SORUYOR

Dr. Nilüfer  GÜLER / Dr. Arzu YAREN / Dr. Handan ONUR / Dr. Gül BAŞARAN

 

vaka-1: Hiperkoagülopati öyküsü olan premenopozal HR pozitif meme kanserinde adjuvan hormon tedavisi seçimi

Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

 

vaka-2: Postmenopozal,KAH ve KBY olup diyaliz programında olan opere T2N1MO, Üçlü  negatif meme kanserinde adjuvan tedavi seçimi

Dr. Nilüfer AVCI

 

vaka-3: Premenopozal meme kanserli olgu. T1 N0 M1. Tek odakta metastaz mevcut. HR ve HER 2 pozitif. Tedavi yaklaşımı ve meme cerrahisinin yeri?

Dr. Doğan KOCA

 

TARTIŞMA

Dr. Şahin LACİN /  Dr. İsa DEDE / Dr. Polat OLGUN / Dr. Murat AKYOL 

 

I – PAD DESTEKLİ SİMULE HASTA MODELİ EĞİTİM SAATİ

Dr. Bülent KARABULUT / Dr. Ender KURT / Dr. Murat DİNÇER /

Dr. Sinan YAVUZ / Dr. Mustafa ÖZDOĞAN / Dr. İbrahim PETEKKAYA

 

Sözel Bildiri Oturumu -3- 

Oturum Başkanları: Dr. Bülent ORHAN / Dr. Sinan YAVUZ

TOG GENÇ ARAŞTIRMACILAR YENİ PROJE TARTIŞILMASI VE

OLGUNLAŞTIRILMASI TOPLANTISI

Dr. İbrahim PETEKKAYA / Dr. Erdinç NAYIR / Dr. Selahattin SANAL

Dr. Bülent KARABULUT / Dr. Mustafa ÖZDOĞAN

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Dr. İbrahim PETEKKAYA

15:40 - 15:55

15:55 - 16:10

16:10 - 16:25

16:25 - 16:35

16:45 - 17:45

 

17:45 - 18:45

18:45 - 19:30

19:30 - 20:00

SALON - B

16:35 - 16:45

ARA

18.02.2018 - Pazar

SALON - A

 

08:30 - 08:50

08:50 - 09:10

09:10 - 09:30

09:30 - 09:50

09:50 - 10:10

10:10 - 10:25

SALON - B

08:30 - 09:15

09:15 - 10:00

GENÇ ONKOLOGLARLA GÜNCEL KONULAR (UZMANINA DANIŞ ÖZEL OTURUMU)

Dr. Hüseyin ENGİN

 

KANSER HASTALARINDA BESLENMENİN ÖNEMİ

Dr. Vedat BAYOĞLU

Dr. Gökmen AKTAŞ

Dr. Pınar DAL

Dr. Aslı YILDIRIM

GENÇ ONKOLOGLARLA GÜNCEL KONULAR (UZMANINA DANIŞ ÖZEL OTURUMU)

Dr. Mustafa ÖZDOĞAN / Dr. Yüksel KÜÇÜKZEYBEK / Dr. Mustafa KARACA

 

Kanser hastalarında ölümün konuşulmasının zamanlanması 

Dr. Esin OKTAY / Dr. Vehbi ERÇOLAK

10:00 - 10:15

KAHVE ARASI

10:25 - 10:40

KAHVE ARASI

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:00

10:15 - 11:00

GENÇ ONKOLOGLARLA GÜNCEL KONULAR
(UZMANINA DANIŞ ÖZEL OTURUMU)

Dr. Bülent KARABULUT /  Dr. Arzu YAREN

 

KANSERLİ HASTA  VE YAKINLARINA KÖTÜ HABER VERME

Dr. Adem DELİGÖNÜL / Dr. Metin DEMİR /

Dr. Asım ARMAĞAN /  Dr. Derya SALİM KIVRAK

BARUT OTEL LARA - ANTALYA

13 - 16 ŞUBAT 2020

www.gob2020.com